Podmínky použití


A. Platnost podmínek používání

1. Všechny naše obchodní vztahy jsou založeny na těchto podmínkách používání. Nerozpoznáváme žádné podmínky, které jsou v rozporu s našimi podmínkami použití nebo se od nich odchylují, pokud jsme výslovně písemně nesouhlasili s jejich platností.

B. Autorská práva

1. Snažíme se dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat námi vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo používat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být učiněn jednoduše proto, že jsou zmíněny.

2. Autorská práva na námi vytvořené materiály (grafiky, objekty, texty) (označené © www.ClipartsFree.de nebo © www.ClipartsFree.de) zůstávají výhradně nám. Tyto materiály jsou určeny pouze pro použití v nekomerční projekty (osobní, soukromé) rozhodně. Jakékoli další použití, zejména uložení v databázích, publikace, duplikace a jakákoli forma komerčního použití, jakož i zpřístupnění třetím stranám - také v částech nebo v revidované podobě - ​​bez souhlasu správy www.ClipartsFree.de nebo www. ClipartsFree.de jsou zakázány.

3. Při použití grafiky v internetových projektech, a aktivní odkaz na www.clipartsfree.de nebo na www.clipproject.info.

Příklad aktivního odkazu: www.clipartsfree.de

Při použití v tištěných médiích je třeba uvést písemný odkaz (poznámku pod čarou) na www.clipartsfree.de nebo www.clipproject.info.

Pokud máte další dotazy týkající se používání našich obrázků, přečtěte si článek FAQ na domovské stránce webu www.clipartsfree.de

C. Odkazy a odkazy

1. Výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na design a obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách na celém webu, včetně všech podstránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na domovské stránce a na veškerý obsah stránek, na které odkazy nebo bannery vedou.

2. (přímé odkazy) V rozsudku v. 17.07.2003. 259. 00 (Az: I ZR 96/03; tisková zpráva XNUMX/XNUMX) rozhodl, že nastavení tzv. Přímých odkazů neporušuje autorská práva propojených poskytovatelů. Rovněž bylo zamítnuto nespravedlivé využívání služeb poskytovatele nastavením přímých odkazů.

D. Ochrana údajů

1. Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy) na webu, zadávání těchto údajů probíhá dobrovolně. S vašimi údaji bude zacházeno důvěrně a nebudou předány třetím stranám.

2. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informacích, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

3. Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji poskytovanými společností Google.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalovat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Adsense
Tato webová stránka používá Google AdSense, službu pro integraci reklam od společnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na těchto stránkách.

Informace vygenerované cookie a webové majáky na této webové stránce (včetně vaší IP adresy) a poskytování reklamních formátů jsou vysílány v USA a uloženy na serveru Google. Tyto informace mohou společnost Google předat společnosti Google. Společnost Google však nebude sloučit vaši IP adresu s jinými údaji, které ukládáte.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google způsobem popsaným a pro výše uvedené účely.

5. Prohlášení o ochraně údajů pro použití Google +1

Shromažďování a šíření informací: Pomocí tlačítka Google +1 můžete publikovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů pomocí tlačítka Google +1. Google ukládá jak informace, které jste dali +1 pro část obsahu, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 lze zobrazit jako nápovědu společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google +1, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň název vybraný pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může tento název nahradit i jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identitu vašeho profilu Google lze zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají jiné identifikační údaje o vás.

Použití shromážděných informací: Kromě výše uvedených účelů budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s příslušnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo propojené weby.

6. Prohlášení o ochraně údajů pro používání Twitteru

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem Twitter a jsou sděleny dalším uživatelům. Tyto údaje se také přenášejí na Twitter.

Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je používá Twitter. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně údajů na adrese http://twitter.com/privacy.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings . Změna

E. Odpovědnost

1. Používání této stránky probíhá z vlastní iniciativy a na vlastní riziko uživatele. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorům této webové stránky týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autoři jednali úmyslně nebo existuje hrubá nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit zveřejnění bez předchozího upozornění.

F. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

1. Toto vyloučení odpovědnosti musí být považováno za součást internetové nabídky, na kterou byla tato stránka odkazována. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.


je projekt od ClipartsFree.de
© 2012-2023 www.ClipartsFree.de - Kliparty, obrázky, gify, pohlednice zdarma